Vi støtter

Dinflyttepris.dk’s Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

Vi tager vores samfundsansvar alvorligt i en stadigt foranderlig verden.

Dinflyttepris.dk er forpligtet til at tage aktivt ansvar for vores indvirkning på samfundet og miljøet. Vi forstår vigtigheden af at agere som en ansvarlig virksomhed og stræber efter at skabe positive forandringer gennem vores CSR-initiativer. Vores mål er at fremme bæredygtighed, social retfærdighed og økonomisk udvikling i samfundet. Vi opfordrer også vores partnere og interessenter til at deltage i disse bestræbelser for at skabe en mere inkluderende og bæredygtig fremtid.

Vores CSR-fokusområder:

  1. Bæredygtig Miljøpraksis: Vi er dedikerede til at reducere vores miljøpåvirkning ved at implementere bæredygtige praksisser i vores daglige drift. Dette inkluderer energibesparelse, affaldshåndtering og reduktion af vores kulstofaftryk.
  2. Social Inklusion: Vi støtter initiativer, der fremmer inklusion og mangfoldighed i samfundet. Dette inkluderer støtte til projekter, der arbejder for lige adgang til uddannelse, beskæftigelse og muligheder for alle.
  3. Lokalt Engagement: Vi engagerer os aktivt i vores lokalsamfund og arbejder sammen med lokale organisationer for at styrke fællesskabet og adressere lokale udfordringer.
  4. Uddannelse og Kompetenceudvikling: Vi tror på, at uddannelse og kompetenceudvikling er nøglen til en bæredygtig fremtid. Vi støtter uddannelsesinitiativer, der bidrager til at øge vidensniveauet og udvikle færdigheder hos en bred vifte af individer.

Vores Nuværende Støttemodtagere:

  1. Miljøorganisationen Grøn Fremtid: Vi samarbejder med Grøn Fremtid for at støtte deres indsats for at bevare og beskytte vores miljø gennem bæredygtige praksisser og oplysning.
  2. Mangfoldighedsinitiativet Equal Horizon: Vi støtter Equal Horizon’s mål om at skabe en mere inkluderende arbejdsstyrke og samfund gennem programmer, der fremmer mangfoldighed og lige muligheder.
  3. Lokalt Samarbejde med Ungdomscenteret: Vi samarbejder med Ungdomscenteret for at tilbyde mentorprogrammer og karrierevejledning til unge i vores lokalområde.
  4. Uddannelsesfonden Fremtidens Horisont: Vi bidrager til Fremtidens Horisont for at støtte deres arbejde med at forbedre adgangen til uddannelse for sårbare samfundsgrupper.

Hvordan du kan deltage:

Vi opfordrer alle vores partnere og interessenter til at deltage i vores CSR-initiativer. Hvis din virksomhed har en tilsvarende CSR-politik og ønsker at samarbejde med os, bedes du tilmelde dig vores CRS-partnere via vores hjemmeside på følgende link: Tilmeld dig vores CRS-partnere.

For spørgsmål angående vores CSR-politik og samarbejdsmuligheder, er du velkommen til at kontakte os via følgende link: Kontakt Os.

På Dinflyttepris.dk forpligter vi os til at handle med integritet, ansvarlighed og med fokus på en mere bæredygtig fremtid for alle.